AURO 326 KALKKIMAALI

AURO 326 KALKKIMAALI

Ekologinen kalkkimaali sisätiloihin

Väri: Valkoinen, voidaan sävyttää AURO 350 Valmisväreillä tai sävyttää valikoituihin sävyihin sävytyskoneella. 

Käyttökohteet: Mineraaliset ja orgaaniset alustat, laasti, betoni, tiili, kipsilevy, puukuitulevy.

Tekniset ominaisuudet:

 • Valmistettu luonnonraaka-aineista.
 • Hengittävä.
 • Ei päästöjä, VOC arvo 0 g / 1 L.
 • Puhdistaa huoneilmaa.
 • Suojaa homeita vastaan.
 • Voidaan maalata useampaan kertaan.
 • Matta, kalkkimainen pinta.
 • Kuultava märkänä, saavuttaa vahvan peittokyvyn kuivuttuaan.

Kiiltoaste: Matta.

Riittoisuus: n. 0,10 L / 1 m²

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhydroksidi (sammutettu kalkki), mineraalitäyteaineet, selluloosa.

Vaikka tuote on valmistettu luonnon omista raaka-aineista, ei se ole täysin hajuton. Siitä ei kuitenkaan haihdu mitään haitallista, koska tuotteeseen ei ole lisätty ylimääräisiä kemikaaleja. Huomioi mahdolliset allergiat.

Käsittelymenetelmät: Sivellin, tela. Ilmaton ruiskutus onnistuu Storch Airless SL1000 ja 1500 tai vastaavilla.

Kuivumisaika (20 °C / 50 % suhteellinen kosteus):

 • Uudelleen maalattavissa n. 24 tunnin kuluttua, vaihdellen ilman ja käsiteltävän pinnan kosteudesta.
 • Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus hidastaa maalin kuivumista.
 • Alhainen lämpötila heikentää tuotteen kestävyyttä. Korkea ilmankosteus edistää karbonointia (hiilidioksiidin kautta kovettamalla).
 • Maali pinnan lopullinen kovuus saavutetaan useamman viikon päästä.

Ohenne: Valmis seos, voidaan ohentaa tarvittaessa enintään 20 % vedellä.

Riittoisuus: 0,10 / 1 m², riippuen maalattavasta pinnasta, käsittely tavasta ja käsiteltävän pinnan imevyydestä. Varmista menekki testikäsittelyllä.

Työvälineiden puhdistus: Välittömästi työn loputtua vedellä.

Varastointi ja säilyvyys: Säilytettävä lasten ulottumattomissa, kuivassa ja viileässä, mutta pakkaselta suojattuna. Kansi tulee olla hyvin suljettu. Ennen kannen sulkemista poista ylimääräinen maali kannesta ja purkin reunoilta.
Tuote säilyy n. 24 kuukautta alkuperäisessä ja hyvin suljetussa astiassa.

Pakkausmateriaali: Polypropeeni, metallinen kantokahva.

Tuotteen hävitys: Nestemäisenä: EWC koodi 080120, määritys: Maalit, liuotin vapaa. Vain täysin tyhjät astiat kuivuneen maalin kanssa voidaan kierrättää kotitalousjätteen kanssa.

 

Huom!
Vahvasti emäksinen, ph > 12. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P103 Lue merkinnät ennen käyttöä. R38 / H315 Ärsyttää ihoa. H319 / H318 Ärsyttää voimakkaasti silmiä, Vaurioittaa vakavasti silmiä. P305 / P351 / P338 / P313. Jos kemikaalia joutuu iholle (tai hiuksiin): huuhdo / suihkuta iho vedellä. Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu lääkäriin. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P264 Pese altistunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. Ruiskumaalauksessa käytä hengityssuojainta, älä hengitä ruiskumaalauksessa muodostuvia kaasuja. Poista altistunut vaatetus.

Katso käyttöturvallisuustiedote, tekniset tiedot*.
EU: n VOC-raja-arvo 2004/42 / EY IIA (aWb): 30 g / L (2010). Tuote-VOC: 0 g / L.
VOC arvo 0 g / 1 L.

 

Maalauksen tekniset suositukset

AURO 326 Kalkkimaali

1. Pinnat

1.1 Sopivat maalauspinnat:

 • Sisällä mineraaliset ja orgaaniset alustat, laasti, betoni, tiili, kipsilevy, puukuitulevy.
 • Mineraaliset ja orgaaniset alustat, laasti, betoni, tiili, kipsilevy, puukuitulevy.
 • Tee testikäsittely ennen kuin maalaat muita pintoja.
 • Ulkona käsittelemättömät, huokoiset, vedenkestävät mineraalipinnat (laasti, betoni).

1.3 Sopimattomat pinnat:

 • Puu, keinotekoiset pinnat.
 • Poista keinotekoiset pinnat, kiiltävät pinnoitteet ja hilseilevät pinnat.

1.4 Käsiteltävän kohteen tulee olla kuiva, puhdas, kiinteä, vapaa öljyistä ja rasvoista

2. Käsittely

2.1 Pohjatyöt:

 • Puhdista käsiteltävä pinta hiontapölystä ja liasta.
 • Pese läpi tulevat aineet AURO 435.
 • Harjaa tai pese käsiteltävältä pinnalta kalkkeumat ja värjäävät kohdat.
 • Täytä kolot ja raot laastilla tai tasoitteella.
 • Puhdista rappauslaasti ja tarvittaessa kostuta kevyesti, 1–2 päivää ennen maalausta.
 • Harjaa tai pese käsiteltävältä pinnalta vanhat mineraalipinnoitteet.
 • Poista kokonaan huonosti tarttuneet ja hilselevät maalit.
 • Pyyhi, imuroi ja puhdista kauttaaltaan vanhat maalipinnat. Hio kevyesti.
 • Liisteröi avonaiset tapettien saumat kiinni.
 • Suojaa työtila hyvin, eritoten lasi-, metalli-, puu- ja keraamiset pinnat.

2.2 Pohjamaalaus:

 • Sisätiloissa: Voimakkaasti imevät pinnat esim. tiili ja kipsilevyt pohjustetaan AURO 329 seinäsilotteella, tai vedellä ohennetulla 326 Kalkkimaalilla (20 %). Voimakkaasti huokoiset pinnat pohjustetaan AURO 301 Pohjusteella.
 • Ulkotiloissa:

2.3 Maalaus:

 • Levitä kalkkimaali siveltimellä, telalla tai ruiskulla (ilmaton).
 • Sisällä: Levitä 1–2 kertaan. Ulkona: 2–4 kertaa.
 • Tarvittaessa voidaan ohentaa enintään 10 % vedellä, riippuen käsiteltävästä pinnasta ja käsittely menetelmästä.
 • Voidaan sävyttää AURO Valmisväreillä 350 tai sävyttää valikoituihin sävytyskoneella.
 • On suositeltavaa tehdä sävytetystä maalista testi maalaus, jotta varmistutaan että väri sävy on toivottu.
 • Voidaan maalata uusi kerros aikaisintaan 24 tunnin kuluttua.

2.4 Viimeistely:

 • Toista 2.3 käsittely tarvittaessa.

3. Huomioi

 • Tarkista pinnan soveltuvuus ennen maalausta.
 • Älä sekoita maaliin muita kuin sille tarkoitettuja tuotteita.
 • Vältä suoraa auringonvaloa, liiallista kosteutta ja pölyä käsittelyn aikana.
 • Anna rappauslaastin, eritoten kalkkipohjaisen kuivua vähintään 4 viikkoa. Freskomaalauksessa voidaan maalata tuoretta rappauslaastia.
 • Kalkkimaalauksessa tulisi maalata ristivedoin. Telattaessa viimeinen rullaus yhdensuuntaisesti.
 • Jo kuivuvaa kohtaa maalatessa voi syntyä kirjavuutta. Maalaa kerralla tasaisesti.
 • Paras mahdollinen kestokyky syntyy ilman puhaltimia tai kuivauslaitteita.
 • Sekoita eri valmistuserät keskenään välttääksesi mahdollisia eroavaisuuksia.
 • Käsittelylämpötilan tulisi olla +8°C – +30°C, suhteellisen kosteuden enintään 85 %. Optimaalinen lämpötila 18–25°C, suhteellinen kosteus 50–75 %.
 • Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
 • Suora voimakas auringonvalo voi kuivattaa maalin liian nopeasti.
 • Tarkista ja huolla käsiteltyjä pintoja tasaisin väliajoin ylläpitääksesi optimaalisen maalipinnan. Korjaa heti vaurioituneet kohdat.
 • Huomioi voimassaolevat rakennusmääräykset.
 • Kaikki pintakäsittely pitää tehdä kohteen ehdoilla.

Siirry verkkokauppaan!

AURO 326 KALKKIMAALI

Ekologinen kalkkimaali sisätiloihin

Väri: Valkoinen, voidaan sävyttää AURO 350 Valmisväreillä tai sävyttää valikoituihin sävyihin sävytyskoneella. 

Käyttökohteet: Mineraaliset ja orgaaniset alustat, laasti, betoni, tiili, kipsilevy, puukuitulevy.

Tekniset ominaisuudet:

 • Valmistettu luonnonraaka-aineista.
 • Hengittävä.
 • Ei päästöjä, VOC arvo 0 g / 1 L.
 • Puhdistaa huoneilmaa.
 • Suojaa homeita vastaan.
 • Voidaan maalata useampaan kertaan.
 • Matta, kalkkimainen pinta.
 • Kuultava märkänä, saavuttaa vahvan peittokyvyn kuivuttuaan.

Kiiltoaste: Matta.

Riittoisuus: n. 0,10 L / 1 m²

Raaka-aineet: Vesi, kalsiumhydroksidi (sammutettu kalkki), mineraalitäyteaineet, selluloosa.

Vaikka tuote on valmistettu luonnon omista raaka-aineista, ei se ole täysin hajuton. Siitä ei kuitenkaan haihdu mitään haitallista, koska tuotteeseen ei ole lisätty ylimääräisiä kemikaaleja. Huomioi mahdolliset allergiat.

Käsittelymenetelmät: Sivellin, tela. Ilmaton ruiskutus onnistuu Storch Airless SL1000 ja 1500 tai vastaavilla.

Kuivumisaika (20 °C / 50 % suhteellinen kosteus):

 • Uudelleen maalattavissa n. 24 tunnin kuluttua, vaihdellen ilman ja käsiteltävän pinnan kosteudesta.
 • Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus hidastaa maalin kuivumista.
 • Alhainen lämpötila heikentää tuotteen kestävyyttä. Korkea ilmankosteus edistää karbonointia (hiilidioksiidin kautta kovettamalla).
 • Maali pinnan lopullinen kovuus saavutetaan useamman viikon päästä.

Ohenne: Valmis seos, voidaan ohentaa tarvittaessa enintään 20 % vedellä.

Riittoisuus: 0,10 / 1 m², riippuen maalattavasta pinnasta, käsittely tavasta ja käsiteltävän pinnan imevyydestä. Varmista menekki testikäsittelyllä.

Työvälineiden puhdistus: Välittömästi työn loputtua vedellä.

Varastointi ja säilyvyys: Säilytettävä lasten ulottumattomissa, kuivassa ja viileässä, mutta pakkaselta suojattuna. Kansi tulee olla hyvin suljettu. Ennen kannen sulkemista poista ylimääräinen maali kannesta ja purkin reunoilta.
Tuote säilyy n. 24 kuukautta alkuperäisessä ja hyvin suljetussa astiassa.

Pakkausmateriaali: Polypropeeni, metallinen kantokahva.

Tuotteen hävitys: Nestemäisenä: EWC koodi 080120, määritys: Maalit, liuotin vapaa. Vain täysin tyhjät astiat kuivuneen maalin kanssa voidaan kierrättää kotitalousjätteen kanssa.

 

Huom!
Vahvasti emäksinen, ph > 12. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P103 Lue merkinnät ennen käyttöä. R38 / H315 Ärsyttää ihoa. H319 / H318 Ärsyttää voimakkaasti silmiä, Vaurioittaa vakavasti silmiä. P305 / P351 / P338 / P313. Jos kemikaalia joutuu iholle (tai hiuksiin): huuhdo / suihkuta iho vedellä. Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu lääkäriin. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P264 Pese altistunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. Ruiskumaalauksessa käytä hengityssuojainta, älä hengitä ruiskumaalauksessa muodostuvia kaasuja. Poista altistunut vaatetus.

Katso käyttöturvallisuustiedote, tekniset tiedot*.
EU: n VOC-raja-arvo 2004/42 / EY IIA (aWb): 30 g / L (2010). Tuote-VOC: 0 g / L.
VOC arvo 0 g / 1 L.

 

Maalauksen tekniset suositukset

AURO 326 Kalkkimaali

1. Pinnat

1.1 Sopivat maalauspinnat:

 • Sisällä mineraaliset ja orgaaniset alustat, laasti, betoni, tiili, kipsilevy, puukuitulevy.
 • Mineraaliset ja orgaaniset alustat, laasti, betoni, tiili, kipsilevy, puukuitulevy.
 • Tee testikäsittely ennen kuin maalaat muita pintoja.
 • Ulkona käsittelemättömät, huokoiset, vedenkestävät mineraalipinnat (laasti, betoni).

1.3 Sopimattomat pinnat:

 • Puu, keinotekoiset pinnat.
 • Poista keinotekoiset pinnat, kiiltävät pinnoitteet ja hilseilevät pinnat.

1.4 Käsiteltävän kohteen tulee olla kuiva, puhdas, kiinteä, vapaa öljyistä ja rasvoista

2. Käsittely

2.1 Pohjatyöt:

 • Puhdista käsiteltävä pinta hiontapölystä ja liasta.
 • Pese läpi tulevat aineet AURO 435.
 • Harjaa tai pese käsiteltävältä pinnalta kalkkeumat ja värjäävät kohdat.
 • Täytä kolot ja raot laastilla tai tasoitteella.
 • Puhdista rappauslaasti ja tarvittaessa kostuta kevyesti, 1–2 päivää ennen maalausta.
 • Harjaa tai pese käsiteltävältä pinnalta vanhat mineraalipinnoitteet.
 • Poista kokonaan huonosti tarttuneet ja hilselevät maalit.
 • Pyyhi, imuroi ja puhdista kauttaaltaan vanhat maalipinnat. Hio kevyesti.
 • Liisteröi avonaiset tapettien saumat kiinni.
 • Suojaa työtila hyvin, eritoten lasi-, metalli-, puu- ja keraamiset pinnat.

2.2 Pohjamaalaus:

 • Sisätiloissa: Voimakkaasti imevät pinnat esim. tiili ja kipsilevyt pohjustetaan AURO 329 seinäsilotteella, tai vedellä ohennetulla 326 Kalkkimaalilla (20 %). Voimakkaasti huokoiset pinnat pohjustetaan AURO 301 Pohjusteella.
 • Ulkotiloissa:

2.3 Maalaus:

 • Levitä kalkkimaali siveltimellä, telalla tai ruiskulla (ilmaton).
 • Sisällä: Levitä 1–2 kertaan. Ulkona: 2–4 kertaa.
 • Tarvittaessa voidaan ohentaa enintään 10 % vedellä, riippuen käsiteltävästä pinnasta ja käsittely menetelmästä.
 • Voidaan sävyttää AURO Valmisväreillä 350 tai sävyttää valikoituihin sävytyskoneella.
 • On suositeltavaa tehdä sävytetystä maalista testi maalaus, jotta varmistutaan että väri sävy on toivottu.
 • Voidaan maalata uusi kerros aikaisintaan 24 tunnin kuluttua.

2.4 Viimeistely:

 • Toista 2.3 käsittely tarvittaessa.

3. Huomioi

 • Tarkista pinnan soveltuvuus ennen maalausta.
 • Älä sekoita maaliin muita kuin sille tarkoitettuja tuotteita.
 • Vältä suoraa auringonvaloa, liiallista kosteutta ja pölyä käsittelyn aikana.
 • Anna rappauslaastin, eritoten kalkkipohjaisen kuivua vähintään 4 viikkoa. Freskomaalauksessa voidaan maalata tuoretta rappauslaastia.
 • Kalkkimaalauksessa tulisi maalata ristivedoin. Telattaessa viimeinen rullaus yhdensuuntaisesti.
 • Jo kuivuvaa kohtaa maalatessa voi syntyä kirjavuutta. Maalaa kerralla tasaisesti.
 • Paras mahdollinen kestokyky syntyy ilman puhaltimia tai kuivauslaitteita.
 • Sekoita eri valmistuserät keskenään välttääksesi mahdollisia eroavaisuuksia.
 • Käsittelylämpötilan tulisi olla +8°C – +30°C, suhteellisen kosteuden enintään 85 %. Optimaalinen lämpötila 18–25°C, suhteellinen kosteus 50–75 %.
 • Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
 • Suora voimakas auringonvalo voi kuivattaa maalin liian nopeasti.
 • Tarkista ja huolla käsiteltyjä pintoja tasaisin väliajoin ylläpitääksesi optimaalisen maalipinnan. Korjaa heti vaurioituneet kohdat.
 • Huomioi voimassaolevat rakennusmääräykset.
 • Kaikki pintakäsittely pitää tehdä kohteen ehdoilla.

Siirry verkkokauppaan!

Yhteystiedot:

info@auro.fi

Maahantuoja:

Suomen Luonnonmaalit Oy
Upokaskuja 6-8, 01450 Vantaa

www.suomen­luonnonmaalit.fi

info@suomen­luonnonmaalit.fi