Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on laadittu Eu:n tietosuoja-asetus GDPR; General Data Protection Regulation mukaisesti, Tuusulassa 09.10.2018

Rekisterinpitäjä: Suomen Luonnonmaalit Oy, Upokaskuja 6-8, 01450 Vantaa, Y tunnus:27601172 (käytetään ohessa nimitystä Rekisterinpitäjä) Yhteydenotot rekisteriasioissa: info@suomenluonnonmaalit.fi
Rekisterin nimi: asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestinnässä, tarjouksissa, tilauksissa, kuljetuksissa, liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittelyssä, tiedottamisessa, uutiskirjeiden lähettämisessä, mainonnan kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen, asiakaspalvelussa sekä nettisivujen käyttäjäkokemusten parantamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Suomen Luonnonmaalit Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja tietosuojaperiaatteiden mukaan vain nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, asema organisaatiossa sekä tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista/palveluista, sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn tiedustelut, tarjouspyynnöt, kommentit ja muut käyttäjän lähettämät aineistot, (valokuvat, työpiirustukset), asiakaspalaute, luvat, suostumukset, kiellot, käyttäjän antamat profilointi -ja kiinnostustiedot.

Teknisesti kerättyä tietoa varten verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite, sijaintimaa/kaupunki, verkkopalvelun käyttö, ajankohta, laite, käyttöjärjestelmän tyyppi, ohjelmaversiot, selaimen tyyppi, maa- ja kieliasetukset, ja asiakaspalvelun vuorovaikutus. Rekisterinpitäjällä voi olla verkkosivullaan evästeitä, ”cookies” jotka keräävät palvelun käytöstä tietoa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä tai kolmansien tahojen tarjoamista palveluista kuten Google Analytics sekä julkisista tietolähteistä ja julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei säännön mukaisesti luovuteta ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännön mukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

Tietoihin pääsy

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus vain niillä Suomen Luonnonmaalit Oy:n henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään kun se on saatu sähköiseen muotoon.

Sähköinen aineisto

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna Suomen Luonnonmaalit Oy:n tiloissa ja/tai asianmukaiseesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisulla ja sovelluksilla. Rekisterin säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterin ylläpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjille soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat dataa, joka tallentuu sivustoa selaavan kävijän koneelle yleensä muistiksi jo tehdyistä toimista. Esim. sivuston käyttäjän tekemistä valinnoista, täytetyistä yhteystiedoista tai muusta vastaavasta sivuston käyttöä helpottavasta datasta tallentuu monesti eväste. Näiden tietojen avulla voimme kehittää palveluamme ja käyttökokemusta. Joissakin tapauksissa käytämme evästeitä myös tallentaaksemme käyttöä helpottavia asetuksia, kuten esimerkiksi sisäänkirjautumistietoja. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeet ja Suomen Luonnonmaalit Oy

Käytämme sivustollamme evästeitä, ja meidän velvollisuutemme on ilmoittaa niistä. Myös kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussamme. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi yhteistyössä olevat mainostajat tai mainosverkostot sekä erilaiset mittaus– ja seurantapalveluiden tarjoajat. Alla listaus käyttämistämme evästeistä ja tietoa siitä, mihin niitä käytämme.

Google Analytics

Google Analyticsin avulla seurataan esimerkiksi sivuston kävijämääriä ja kävijöiden liikkeitä. Tätä dataa ei kuitenkaan pysty yhdistämään keneenkään henkilökohtaisesti. Googlelta saadun tiedon avulla voidaan myös kohdentaa mainoksia.

Ota yhteyttä

Sivuston eri yhteydenottolomakkeet keräävät myös evästeitä. Näissä yhteyksissä myös käyttäjän henkilötietoja tallennetaan, mutta niitä ei koskaan luovuteta kolmannelle osapuolelle ja kaikki tiedot ovat hyvässä turvassa palomuurein ja vahvoin salasanoin suojatussa ympäristössä.

Wordfence

Wordfence on sivuston turvallisuusjärjestelmä, joka muun muassa seuraa sivustolle kirjautumisia, kirjautumisyrityksiä sekä salasanojen palautuksia ja -palautusyrityksiä. Wordfencen avulla voidaan sulkea sivustolta pois käyttäjiä esim. tietyn IP-osoitteen mukaan. Lue lisää Wordfencen käyttämistä evästeistä: https://www.wordfence.com/help/dashboard/options/#disable-cookies.

Yhteenveto

Suomen Luonnonmaalit Oy kerää kävijöistään dataa. Datan kautta kerättyjä sekä sivuston käyttäjän itsensä antamia henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain Suomen Luonnonmaalit Oy:n työntekijöiden toimesta ja niitä säilytetään niin kauan, kun tarpeelliseksi nähdään, ottaen huomioon tietojen käyttötarkoitus. Esimerkiksi uutiskirjeen tilaajien tietoja voidaan säilyttää niin kauan, kun asiakas haluaa uutiskirjeen saada. Käytämme evästeitä niin, ettei kenenkään sivuston käyttäjän yksityisyydensuojaa loukata. Tietoja ei myöskään käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen. Sivuston käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista, mutta se voi aiheuttaa sen, että sivusto ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteystiedot:

info@auro.fi

Maahantuoja:

Suomen Luonnonmaalit Oy
Upokaskuja 6-8, 01450 Vantaa

www.suomen­luonnonmaalit.fi

info@suomen­luonnonmaalit.fi